MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

A Lakberendező (OKJ 52 211 02) képzés időtartama 4 félév.
I. félév szeptember – december
II. félév január – június
III. félév szeptember – január
IV. félév február – június
A képzés pontos kezdési, ill. befejezési időpontja a képzési szerződésben, a szemeszterek kezdési, illetve zárási időpontja az aktuális órarendben kerül meghatározásra.

VIZSGAREND

Évközi vizsgák
Minden félév végén. A következő félév megkezdésének feltétele a vizsgák minden moduljának sikeres teljesítése.
Gyakorlati vizsgák:
1. A féléves vizsgák „kipakolás” jellegűek. (Az adott félév dokumentációs anyagának, illetve a záró feladat bemutatása.)
2. Számítógépes látvány- és dokumentációtervezés vizsga: beadandó feladat, vagy benti iskolai feladat megoldása.
Elméleti vizsgák:
1. Írásbeli vizsgák: A bútortörténet és az építészettörténet blokk végén egy-egy esszé jellegű írásbeli vizsga. Foglalkoztatás I., Foglalkoztatás II., teszt jellegű írásbeli vizsga a IV. szemeszter végéig.
2. Szóbeli vizsgák: Lakberendezési anyag- és termékismeret, Művészeti vállalkozások működtetése, Műszaki- és kooperációs ismeretek - a házivizsga részét képezik. 

Modulzáró vizsgák

 

Házivizsga:

1.a A záró feladat – ajánlati terv szintű dokumentáció – szóbeli védése
1.b Portfólió prezentáció (a képzés során elkészített feladatokból összeállított bemutatóanyag)
2. Lakberendezési anyag- és termékismeret, Művészeti vállalkozások működtetése, Műszaki- és kooperációs ismeretek - szóbeli modulzáró vizsga - IV. szemeszter végén

Állami képesítő (szakmai vizsga) OKJ 52 211 02 - A hatályos kormányrendelet szerinti SZVK alapján

Az állami vizsgára bocsátás feltétele a házivizsga sikeres teljesítése.
Az állami vizsga díját a tandíj nem tartalmazza, ennek összegét a vizsgáztató szerv határozza meg.

Szerezhető képesítés:
Intézményünk államilag elismert középfokú lakberendező bizonyítványt állít ki az állami vizsga sikeres teljesítése után.
 

ÉVHALASZTÁS, FÉLÉVHALASZTÁS, VIZSGAHALASZTÁS

Évhalasztás
A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy egy adott félévet vagy tanévet elhalasszanak. Ehhez az iskolában rendszeresített formanyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges.
Halasztási kérelem a teljes tanulmányi időszak alatt összesen kétszer nyújtható be.
Az adott évre, illetve félévre csak akkor kaphat a hallgató felmentést, ha az előző féléve lezárt. 
A hallgató a tanulmányai újrakezdése előtt 1 hónappal köteles felvenni a kapcsolatot az iskolával és szándékát jelezni.

Vizsgahalasztás
Belső vizsgahalasztás – kizárólag írásos kérvény benyújtása és egyéni egyeztetés után – abban az esetben kérhető, ha a vizsgaanyag egy része előreláthatólag nem készül el időben. Amennyiben a teljes anyag hiányzik, csak félévhalasztás kérhető. Vizsgahalasztási kérelem benyújtási időpontok:
I. félév – december 1., II. félév – június 10., III. félév – január 15., IV. félév – június 1.

A szakmai vizsga (állami képesítő vizsga OKJ 52 211 02) halasztására vonatkozó információ az aktuális időpontban kérhető.


HIÁNYZÁS, FELMENTÉS

Hiányzás
A maximálisan megengedhető hiányzás az összóraszám 20%-a. Nyilvántartása jelenléti íven történik, ellenőrzése havonta.
A feladatokat hiányzástól függetlenül határidőre teljesíteni kell.


Felmentés
A hallgató felmentést kaphat óralátogatás vagy vizsgakötelezettsége alól, főiskolai, egyetemi leckekönyv vagy szakirányú OKJ-s bizonyítvány alapján, egyéni elbírálás szerint, mely felmentést az intézményvezető hitelesíti.

 

TANULMÁNYI ÜGYEK INTÉZÉSE:

Tanulmányi iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9 órától 17 óráig
Telefon: (06-1) 222-27-53
Mobil: +36-20/534-5149

Kővári Judit – intézményvezető
info@juniorartcenter.hu
Korbély Dóra – irodavezető
korbely.dora@juniorartcenter.hu